Confucius (2010) ขงจื๊อ

Confucius (2010) ขงจื๊อ

ตัวอย่าง

ชื่อไทย: ขงจื๊อ
ชื่ออังกฤษ: Confucius
ปีที่ออกฉาย: 2010

Confucius ขงจื๊อ ประเทศจีนในยุคชุนชิว ซึ่งเป็นยุคแห่งการแย่งชิงอำนาจของเจ้านครต่างๆที่ต่างต้องการขยายอาณาเขต แคว้นหลู่ก็ไม่แตกต่างกัน เมื่อผู้นำแคว้นไม่มีอำนาจใดๆ เพราะอำนาจที่แท้จริงนั้นก็ถูกกระจายให้กับสามตระกูลใหญ่ตามหัวเมืองเจ้านครหลู่รู้สึกประทับใจการทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการของ ขงจื๊อ เขาเชื้อเชิญให้ ขงจื๊อ มาเป็นที่ปรึกษาพิเศษ และมอบหมายให้เขาเป็นผุ้สำเร็จราชการหลวง สิ่งแรกที่ ขงจื๊อ ได้กระทำก็คือการช่วยเหลือทาส ที่ไม่ต้องการถูกฝังทั้งเป็นไปพร้อมกับเจ้านายที่เสียชีวิต แต่ความสำเร็จของเขาทำให้ นายพล กงซานหนิว แห่งกองทัพแคว้นหลู่รู้สึกเป็นปฏิปักษ์ในศาล ขงจื๊อ ได้สาธิตในเรื่องการใช้ศีลธรรม รวมถึงวางแผนการอันชาญฉลาดในการยึดหัวเมืองทั้งสาม ที่สูญเสียไปให้กับแคว้นชีเมื่อสามทศวรรษก่อน โดยแผนการขั้นต่อไปของเขาก็คือการนำตระกูลทั้งสามกลับมาอยู่ภายใต้การปกครองของแคว้นหลู่ โดยการสั่งให้พวกเขาทำลายกำแพงที่สูงตะหง่าน ซึ่งเป็นเครื่องหมายของการไม่ยอมรับการปกครองของเจ้านครหลู่แต่แล้ว ขงจื๊อ ก็ถูกลอบแทงข้างหลัง เมื่อเจ้านครชีแอบส่งครื่องกำนัลไปให้เจ้านครหลู่ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการปลดตำแหน่งของ ขงจื๊อ และขับไล่ของจากอาณาจักร ขงจื๊อ ต้องลาจากครอบครัวด้วยความอาดูร และเริ่มชีวิตใหม่ในการเป็นนักปราชญ์เร่ร่อน เขาเดินทางไปพร้อมกับลูกศิษย์ที่เลื่อมใส นำโดย เอี๋ยนหุย ซึ่งยืนยันว่าจะเดินทางตามพระอาจารย์ไปทุกหนทุกแห่ง

6.1
IMDB:6.1/10 | 3,883 ratings

Title: Confucius (2010) ขงจื๊อ

Genre: Biography, Drama, History

Actors: Chow Yun-Fat, Xun Zhou, Jianbin Chen

Director: Mei Hu

Runtime: 125 min

Awards: 6 wins & 14 nominations

Post navigation