Inazuma Eleven Go The Movie นักเตะแข้งสายฟ้า โก เดอะมูฟวี่

Inazuma Eleven Go The Movie นักเตะแข้งสายฟ้า โก เดอะมูฟวี่

381 votes, average 6.6 out of 10

ชื่อไทย: นักเตะแข้งสายฟ้า โก เดอะมูฟวี่
ชื่ออังกฤษ: Inazuma Eleven Go The Movie
ปีที่ออกฉาย: 2010

Inazuma Eleven GO มีสามส่วน ได้แก่ Ina, Chrono Stone และ Ina กลุ่ม Inazuma Japan ได้รับชัยชนะหนึ่งทศวรรษหลังจากการแข่งขันฟุตบอล Boondocks The Worldwide เริ่มต้นขึ้น

Tsuma Eleven GO System เพิ่มการก้าวขึ้นของฟุตบอลสู่คุณภาพที่ไม่ผิดเพี้ยนต่อสาธารณะ ไม่ว่าในกรณีใด ฟุตบอลได้รับความนิยมอย่างมากจนกลายเป็นสิ่งที่ฝังแน่นในชีวิตทางสังคม จนถึงเวลาที่ฟุตบอลได้รับการดูแลโดยองค์กร Fifth Area
ซึ่งสนับสนุนความเท่าเทียมกันทางสังคม

Posted on:
Views:0
Awards:N/A
Rate:N/A
Duration: 90 min Min
Country: Japan
Release:
Language:Japanese
Revenue:N/A
Director:Yoshikazu Miyao
Writer:Akihiro Hino, Akihiko Inari, Atsuhiro Tomioka
Cast:Junko Takeuchi, Hirofumi Nojima, Hiroyuki Yoshino
Type:movie
Title:Inazuma Eleven: The Movie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *