Mother of the Bride (2024) แม่เจ้าสาว

Mother of the Bride (2024) แม่เจ้าสาว

947 votes, average 4.9 out of 10

ชื่อไทย: แม่เจ้าสาว
ชื่ออังกฤษ: Mother of the Bride
ปีที่ออกฉาย: 2024

เอ็มมา “Mother of the Bride” เด็กหญิงของลาน่ากลับมาจากลอนดอนและประกาศว่าเธอจะแต่งงานในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้า สิ่งต่างๆ ยุ่งวุ่นวายมากขึ้นเมื่อลาน่าพบว่าบุคคลที่ได้รับความเคารพนับถือจากเอ็มมานั้นเป็นลูกหลานของบุคคลที่บีบคั้นจิต

วิญญาณที่ยืดเยื้อยาวนานของเธอจนน่าตกใจ “แม่เจ้าสาว” หลังจากใช้ชีวิตในต่างประเทศในลอนดอนเป็นเวลาหนึ่งปี เอ็มมากลับมาและทำให้ลาน่าแม่ของเธองุนงงด้วยข่าวที่ว่าเธอจะต้องแต่งงานในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าที่บ้านแห่งหนึ่งในภูเก็ต ประเทศไทย
สิ่งต่างๆ พังทลายลงเมื่อลาน่าเห็นว่าเพื่อนคนนั้นเหมือนกับลูกหลานของบุคคลที่ทำให้อารมณ์เสียเร็วกว่านี้อีกหลายปี

Posted on:
Views:0
Awards:N/A
Rate:N/A
Duration: 88 min Min
Country: United States
Release:
Language:English
Revenue:N/A
Director:Mark Waters
Writer:Robin Bernheim
Cast:Brooke Shields, Benjamin Bratt, Miranda Cosgrove
Type:movie
Title:Mother of the Bride