Robbing Mussolini (2022) ปล้นมุสโสลินี

Robbing Mussolini (2022) ปล้นมุสโสลินี

ตัวอย่าง

ชื่อไทย: ปล้นมุสโสลินี
ชื่ออังกฤษ: Robbing Mussolini
ปีที่ออกฉาย: 2022

ผู้ประกอบการในช่วงสงครามชาวมิลานร่วมมือกับกลุ่มคนนอกรีตและคนนอกรีตเพื่อจัดการปล้นสมบัติในตำนานที่เป็นของเบนิโต มุสโสลินีอย่างประณีต “Robbing Mussolini”

5.4
IMDB:5.4/10 | 1,674 ratings

Title: Robbing Mussolini (2022) ปล้นมุสโสลินี

Genre: Action, Comedy, Crime

Actors: Pietro Castellitto, Matilda De Angelis, Tommaso Ragno

Director: Renato De Maria

Runtime: 90 min

Awards: N/A

Post navigation