State of Alabama vs. Brittany Smith (2022)

State of Alabama vs. Brittany Smith (2022)

ตัวอย่าง

ชื่ออังกฤษ: State of Alabama vs. Brittany Smith
ปีที่ออกฉาย: 2022

เล่าเรื่องบาดใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามใช้กฎหมาย Stand Your Ground ของ Alabama หลังจากฆ่าชายคนหนึ่งที่เธออ้างว่าทำร้ายเธออย่างไร้ความปราณี “State of Alabama vs. Brittany Smith”

6.0
IMDB:6.0/10 | 528 ratings

Title: State of Alabama vs. Brittany Smith (2022)

Genre: Documentary, Short, Crime

Actors: Dawn Hendricks, Chris McCallie, Ramona McCallie

Director: Ryan White

Runtime: 40 min

Awards: N/A

Post navigation